• slider0
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0987.675018
MR. DŨNG
Điện thoại: 0987.675.018
MS THƯƠNG
Điện thoại: 01665803332
Sản phẩm nổi bật

Xích công nghiệp

Trải qua hơn 5 năm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các mặt hàng như xích công nghiệp, xích tải công nghiệp, xích kana, nhông sên, khớp nối, băng chuyền dây điện,... 

Xích con lăn có bản mặt đứng - Loại A (Roller chains with straight side plates - A series)  

Xích con lăn có bản mặt đứng - Loại B (Roller chains with straight side plates - B series)   

Xích băng truyền hai bước răng có chốt ngang kéo dài (Double pitch conveyor chain with extended pins)              

Xích băng truyền hai bước răng và phụ tùng ( Double pitch conveyor chain with special attachments )    

Xích hãm xe (Car parking chains)              

Xích lá (1) - Leaf chain (1)             

Xích lá (2) - Leaf chains (2)           

Xích lá (3) - Leaf chains (3)           

Xích lá (4) - Leaf chains (4)           

Xích lá (5) - Leaf chains (5)           

Xích lá (6) - Leaf chains (6)           

Xích lá (7) - Leaf chains (7)           

Xích và phụ tùng băng truyền gỗ xẻ ( Lumber conveyor chains & attachments ) 

Xích băng truyền con lăn hai bước rănng ( Double pitch large roller conveyor chains -Double pitch conveyor chain with special attachments)           

Các sản phẩm xích công nghiệp hiện có 

Xích con lăn tiêu chuẩn châu Âu Maxton               

Xích con lăn trọng tải lớn (Heavy series roller chains)      

Xích con lăn truyền lực (Power transmission roller chains)